โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุษราคัมทัวร์

เส้นทาง : สังคม-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.สังคม
2 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 หนองคาย จุดจอดบ้านโนนศิลา 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 หนองคาย จุดจอดพระธาตุบังพวน 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 หนองคาย จุดจอดบ้านน้ำสวย 2 ชั่วโมง  50 นาที
8 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง  15 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  15 นาที