โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุษราคัมทัวร์

เส้นทาง : กทม-หนองบัวฯ-ศรีเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 1 ชั่วโมง  
4 ชัยภูมิ จุดจอดสามพาด 0 ชั่วโมง  
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง  
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 0 ชั่วโมง  
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 0 ชั่วโมง  
8 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 0 ชั่วโมง  
9 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 0 ชั่วโมง  
10 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  30 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดตลาดรังษิณา 0 ชั่วโมง  
12 อุดรธานี จุดจอดบ้านน้ำสวย 8 ชั่วโมง  40 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดแยกหนองสองห้อง 8 ชั่วโมง  50 นาที
14 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 9 ชั่วโมง  5 นาที
15 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 10 ชั่วโมง  5 นาที
16 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 10 ชั่วโมง  25 นาที