โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุษราคัมทัวร์

เส้นทาง : กทม.-สังคม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 1 ชั่วโมง  
4 กรุงเทพมหานคร จุดจอดวังน้อย 1 ชั่วโมง  
5 ขอนแก่น แยกอ.พล 0 ชั่วโมง  
6 ขอนแก่น แยกบ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  
7 ขอนแก่น ขอนแก่น 0 ชั่วโมง  
8 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง  
9 อุดรธานี จุดจอดบ้านน้ำสวย 0 ชั่วโมง  
10 อุดรธานี จุดจอดแยกหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  
11 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 0 ชั่วโมง  
12 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 0 ชั่วโมง  
13 หนองคาย จุดจอด อ.สังคม 0 ชั่วโมง