โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บัส เอ็กซ์เพลส

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ตาขุน - พังงา - วังหม้อแกง - ภูเก็ต (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานบัสเอ็กซ์เพลส 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  15 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกประจวบ 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 4 ชั่วโมง  30 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง  
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดแยกบางสะพานน้อย 5 ชั่วโมง  30 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 6 ชั่วโมง  
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเขาโพธิ์ไชยราช 7 ชั่วโมง  
11 ประจวบคีรีขันธ์ ยายไท 7 ชั่วโมง  5 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 7 ชั่วโมง  15 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านเขาตีนเป็ด 7 ชั่วโมง  20 นาที
14 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 7 ชั่วโมง  30 นาที
15 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร 7 ชั่วโมง  40 นาที
16 ชุมพร จุดจอด ต.วิสัยเหนือ 8 ชั่วโมง  25 นาที
17 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 8 ชั่วโมง  20 นาที
18 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้าบ้านเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก 8 ชั่วโมง  35 นาที
19 ชุมพร ทุ่งตะโก 8 ชั่วโมง  30 นาที
20 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 8 ชั่วโมง  30 นาที
21 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 8 ชั่วโมง  40 นาที
22 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกท่าชนะ 8 ชั่วโมง  55 นาที
23 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง  50 นาที
24 สุราษฎร์ธานี จุดจอดควนลา 8 ชั่วโมง  50 นาที
25 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 9 ชั่วโมง  
26 สุราษฎร์ธานี จุดจอดกองบิน 9 ชั่วโมง  5 นาที
27 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกหนองขรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
28 กรุงเทพมหานคร จุดจอดกม18-44 9 ชั่วโมง  30 นาที
29 สุราษฎร์ธานี จุดจอดคีรีรัฐ 9 ชั่วโมง  35 นาที
30 กรุงเทพมหานคร จุดจอดบ้านทำเนียบ 9 ชั่วโมง  45 นาที
31 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านทางเขื่อน 9 ชั่วโมง  50 นาที
32 สุราษฎร์ธานี จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน 10 ชั่วโมง  
33 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พนม 10 ชั่วโมง  10 นาที
34 กรุงเทพมหานคร จุดจอดทางคริสต์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
35 กรุงเทพมหานคร จุดจอดคลองหัวช้าง 10 ชั่วโมง  30 นาที
36 พังงา จุดจอดแยกเขาต่อ 10 ชั่วโมง  35 นาที
37 พังงา จุดจอดแยกนาเหนือ 10 ชั่วโมง  40 นาที
38 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 10 ชั่วโมง  30 นาที
39 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 11 ชั่วโมง  
40 พังงา จุดจอดแยกพังงา (สามแยกวังหม้อแกง) 10 ชั่วโมง  50 นาที
41 พังงา จุดจอดแยก อ.ตะกั่วทุ่ง 11 ชั่วโมง  5 นาที
42 พังงา จุดจอด ต.กระโสม 11 ชั่วโมง  10 นาที
43 พังงา จุดจอดแยก ต.กะไหล 11 ชั่วโมง  15 นาที
44 พังงา จุดจอด ต.ท่าอยู่ 11 ชั่วโมง  20 นาที
45 พังงา บขส. โคกกลอย 11 ชั่วโมง  30 นาที
46 ภูเก็ต ท่าฉัตรไชย 11 ชั่วโมง  40 นาที
47 ภูเก็ต ถลาง 11 ชั่วโมง  50 นาที
48 ภูเก็ต ท่าเรือ 11 ชั่วโมง  55 นาที
49 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 13 ชั่วโมง