โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บัส เอ็กซ์เพลส

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ตาขุน - พังงา - วังหม้อแกง -ภูเก็ต (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี 4 ชั่วโมง  15 นาที
4 ประจวบคีรีขันธ์ สี่แยกประจวบ 4 ชั่วโมง  30 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 4 ชั่วโมง  40 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย 5 ชั่วโมง  30 นาที
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 6 ชั่วโมง  
9 ประจวบคีรีขันธ์ ไชยราช 7 ชั่วโมง  
10 ประจวบคีรีขันธ์ ยายไท 7 ชั่วโมง  5 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง 7 ชั่วโมง  15 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ เขาตีนเป็ด 7 ชั่วโมง  20 นาที
13 ชุมพร ท่าแซะ 7 ชั่วโมง  30 นาที
14 ชุมพร แยกปฐมพร 7 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชุมพร จุดจอด ต.วิสัยเหนือ 8 ชั่วโมง  25 นาที
16 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 8 ชั่วโมง  20 นาที
17 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้าบ้านเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก 8 ชั่วโมง  35 นาที
18 ชุมพร ทุ่งตะโก 8 ชั่วโมง  35 นาที
19 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 8 ชั่วโมง  38 นาที
20 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 8 ชั่วโมง  40 นาที
21 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ท่าชนะ 0 ชั่วโมง  
22 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง  50 นาที
23 สุราษฎร์ธานี ควนลา 9 ชั่วโมง  
24 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ 9 ชั่วโมง  10 นาที
25 สุราษฎร์ธานี จุดจอดกองบิน 9 ชั่วโมง  
26 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกหนองขรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
27 สุราษฎร์ธานี กม.18 9 ชั่วโมง  40 นาที
28 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐ 9 ชั่วโมง  50 นาที
29 สุราษฎร์ธานี บ้านทำเนียบ 9 ชั่วโมง  55 นาที
30 สุราษฎร์ธานี ทางเขื่อน 10 ชั่วโมง  
31 สุราษฎร์ธานี จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน 10 ชั่วโมง  
32 สุราษฎร์ธานี พนม 10 ชั่วโมง  5 นาที
33 พังงา ทางคริสต์ 10 ชั่วโมง  6 นาที
34 พังงา คลองหัวช้าง 10 ชั่วโมง  8 นาที
35 พังงา จุดจอดแยกเขาต่อ 10 ชั่วโมง  10 นาที
36 พังงา นาเหนือ 10 ชั่วโมง  20 นาที
37 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 10 ชั่วโมง  22 นาที
38 พังงา จุดจอดแยกพังงา (สามแยกวังหม้อแกง) 11 ชั่วโมง  
39 พังงา แยกหม้อแกง 10 ชั่วโมง  30 นาที
40 พังงา จุดจอดแยก อ.ตะกั่วทุ่ง 11 ชั่วโมง  20 นาที
41 พังงา กระโสม 11 ชั่วโมง  30 นาที
42 พังงา กระไหล 11 ชั่วโมง  40 นาที
43 พังงา ท่าอยู่ 11 ชั่วโมง  42 นาที
44 พังงา บขส. โคกกลอย 11 ชั่วโมง  45 นาที
45 ภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย 11 ชั่วโมง  48 นาที
46 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 11 ชั่วโมง  50 นาที
47 ภูเก็ต จุดจอดท่าเรือ 11 ชั่วโมง  55 นาที
48 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 13 ชั่วโมง