โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บัส เอ็กซ์เพลส

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ตะกั่วป่า - เขาหลัก - ทับละมุ - ภูเก็ต (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานบัสเอ็กซ์เพลส 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  15 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกประจวบ 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 4 ชั่วโมง  45 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง  
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 5 ชั่วโมง  10 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดแยกบางสะพานน้อย 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 6 ชั่วโมง  
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเขาโพธิ์ไชยราช 7 ชั่วโมง  
12 ประจวบคีรีขันธ์ ยายไท 7 ชั่วโมง  5 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 7 ชั่วโมง  10 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านเขาตีนเป็ด 7 ชั่วโมง  20 นาที
15 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 7 ชั่วโมง  30 นาที
16 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 7 ชั่วโมง  45 นาที
17 ระนอง จุดจอด บขส.กระบุรี 8 ชั่วโมง  20 นาที
18 ระนอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง 9 ชั่วโมง  15 นาที
19 ระนอง จุดจอด ต.ราชกรูด 9 ชั่วโมง  25 นาที
20 ระนอง จุดจอด อ.กะเปอร์ 10 ชั่วโมง  
21 ระนอง จุดจอดบ้านบางหิน 9 ชั่วโมง  25 นาที
22 ระนอง จุดจอด ต.นาคา 10 ชั่วโมง  10 นาที
23 ระนอง จุดจอด ต.กำพวน 9 ชั่วโมง  15 นาที
24 ระนอง จุดจอด กิ่ง อ.สุขสำราญ 10 ชั่วโมง  20 นาที
25 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 10 ชั่วโมง  45 นาที
26 พังงา จุดจอดบางวัน 10 ชั่วโมง  50 นาที
27 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 11 ชั่วโมง  15 นาที
28 พังงา จุดจอดบ้านบางม่วง 11 ชั่วโมง  25 นาที
29 พังงา จุดจอดบ้านน้ำเค็ม 11 ชั่วโมง  30 นาที
30 พังงา จุดจอดบ้านบางสัก 11 ชั่วโมง  35 นาที
31 กรุงเทพมหานคร คึกคัก 11 ชั่วโมง  40 นาที
32 พังงา จุดจอดบ้านบางเนียง ต.คึกคัก 11 ชั่วโมง  50 นาที
33 พังงา จุดจอด ต.เขาหลัก 12 ชั่วโมง  15 นาที
34 พังงา จุดจอด ต.ลำแก่น 12 ชั่วโมง  25 นาที
35 พังงา จุดจอดบ้านทับละมุ 12 ชั่วโมง  30 นาที
36 พังงา จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว 12 ชั่วโมง  35 นาที
37 พังงา จุดจอด อ.ท้ายเหมือง 13 ชั่วโมง  35 นาที
38 พังงา บขส. โคกกลอย 13 ชั่วโมง  40 นาที
39 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 13 ชั่วโมง  50 นาที
40 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 14 ชั่วโมง  30 นาที