โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บัส เอ็กซ์เพลส

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - สุราษฎร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานบัสเอ็กซ์เพลส 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  15 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกประจวบ 4 ชั่วโมง  20 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 4 ชั่วโมง  30 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง  
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดแยกบางสะพานน้อย 5 ชั่วโมง  30 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 6 ชั่วโมง  
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเขาโพธิ์ไชยราช 6 ชั่วโมง  15 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ ยายไท 6 ชั่วโมง  20 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านเขาตีนเป็ด 6 ชั่วโมง  35 นาที
14 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง  45 นาที
15 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 7 ชั่วโมง  
16 ชุมพร จุดจอด ต.วิสัยเหนือ 7 ชั่วโมง  55 นาที
17 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 7 ชั่วโมง  50 นาที
18 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้าบ้านเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก 8 ชั่วโมง  15 นาที
19 ชุมพร ทุ่งตะโก 8 ชั่วโมง  18 นาที
20 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 8 ชั่วโมง  10 นาที
21 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 8 ชั่วโมง  18 นาที
22 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกท่าชนะ 8 ชั่วโมง  25 นาที
23 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง  20 นาที
24 ชุมพร จุดจอดควนลา 8 ชั่วโมง  19 นาที
25 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 8 ชั่วโมง  40 นาที
26 สุราษฎร์ธานี จุดจอดกองบิน 8 ชั่วโมง  45 นาที
27 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกหนองขรี 8 ชั่วโมง  50 นาที
28 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกพุนพิน 8 ชั่วโมง  55 นาที
29 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 9 ชั่วโมง