โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

มหาชนะชัย-อุบลทัวร์

เส้นทาง : พนมไพร,สุวรรณภูมิ,เกษตรวิสัย,พยัคฆ์-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด จุดจอดพนมไพร
2 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 1 ชั่วโมง  
4 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง