โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ชนะภัยทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ(สายนอก)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง  
3 มหาสารคาม สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย) 0 ชั่วโมง  
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง  
5 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง  
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดพนมไพร 0 ชั่วโมง  
7 ยโสธร จุดจอดมหาชนะชัย 0 ชั่วโมง  
8 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 0 ชั่วโมง  
9 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านแคน 0 ชั่วโมง  
10 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านกอก 10 ชั่วโมง  
11 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 10 ชั่วโมง  
12 อุบลราชธานี จุดจอดม่วงสามสิบ 10 ชั่วโมง