โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

อีสานทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ไชยวาน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง  
3 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง  
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง  
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  
8 อุดรธานี ท่าโนนสะอาด 0 ชั่วโมง  
9 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  
10 อุดรธานี จุดจอด อ.ตาดทอง 0 ชั่วโมง  
11 อุดรธานี จุดจอด อ.คำกุง 0 ชั่วโมง  
12 อุดรธานี จุดจอด อ.ไชยวาน 10 ชั่วโมง