โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

อีสานทัวร์

เส้นทาง : ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2) 0 ชั่วโมง  
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 0 ชั่วโมง  
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 2 ชั่วโมง  
7 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 3 ชั่วโมง  20 นาที
8 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 3 ชั่วโมง  20 นาที
9 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 5 ชั่วโมง  
10 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 5 ชั่วโมง  20 นาที
11 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 5 ชั่วโมง  20 นาที
12 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  30 นาที
13 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 5 ชั่วโมง  50 นาที
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 5 ชั่วโมง  55 นาที
15 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  
16 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 7 ชั่วโมง  30 นาที
17 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 8 ชั่วโมง  
18 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 10 ชั่วโมง  
19 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 11 ชั่วโมง  
20 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 12 ชั่วโมง  30 นาที
21 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง