โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

อีสานทัวร์

เส้นทาง : เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง  1 นาที
3 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 3 ชั่วโมง  
7 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  
9 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที
10 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 6 ชั่วโมง  30 นาที
11 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 7 ชั่วโมง  
12 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 7 ชั่วโมง  
13 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 8 ชั่วโมง  
14 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 8 ชั่วโมง  30 นาที
15 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 8 ชั่วโมง  
16 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 10 ชั่วโมง  30 นาที
17 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 10 ชั่วโมง  40 นาที
18 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 10 ชั่วโมง  40 นาที
19 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง  
20 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 11 ชั่วโมง  
21 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง  
22 ขอนแก่น จุดจอดตลาดหนองแก 0 ชั่วโมง  
23 ขอนแก่น จุดจอดบ้าน48-50-52 0 ชั่วโมง  
24 ขอนแก่น แยก อ.ภูเวียง 0 ชั่วโมง  
25 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง  
26 ขอนแก่น จุดจอดดอนโมง 0 ชั่วโมง  
27 ขอนแก่น จุดจอดบ้านฝาง 0 ชั่วโมง  
28 ขอนแก่น จุดจอด ต.บ้านทุ่ม 0 ชั่วโมง  
29 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 12 ชั่วโมง