โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

อีสานทัวร์

เส้นทาง : เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง  1 นาที
3 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 3 ชั่วโมง  
7 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 3 ชั่วโมง  
8 ตาก ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล 3 ชั่วโมง  20 นาที
9 ตาก บ้านตาก 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 4 ชั่วโมง  
11 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 4 ชั่วโมง  30 นาที
12 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 4 ชั่วโมง  40 นาที
13 สุโขทัย จุดจอดทางเข้า บขส. สุโขทัย 5 ชั่วโมง  
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  
15 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที
16 เพชรบูรณ์ จุดจอดทางเข้า บขส. หล่มสัก 8 ชั่วโมง  30 นาที
17 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 10 ชั่วโมง  30 นาที
18 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง