โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

อีสานทัวร์

เส้นทาง : พิษณุโลก-ขอนแก่น (ป.2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง  
4 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง  
5 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง  
7 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง  
8 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง  
9 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 2 ชั่วโมง  
10 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 0 ชั่วโมง  
11 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 0 ชั่วโมง  
12 ขอนแก่น จุดจอบบ้านหนองแห้ว 0 ชั่วโมง  
13 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 0 ชั่วโมง  
14 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง  
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 4 ชั่วโมง  15 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง  
17 ขอนแก่น จุดจอดบ้านสัมพันธ์ 0 ชั่วโมง  
18 ขอนแก่น จุดจอดตลาดหนองแก 0 ชั่วโมง  
19 ขอนแก่น จุดจอดนาเพียง 0 ชั่วโมง  
20 ขอนแก่น จุดจอดบ้าน48-50-52 0 ชั่วโมง  
21 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง  
22 ขอนแก่น แยก อ.ภูเวียง 0 ชั่วโมง  
23 ขอนแก่น จุดจอดดอนโมง 0 ชั่วโมง  
24 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหนองบัว 0 ชั่วโมง  
25 ขอนแก่น จุดจอดบ้านฝาง 0 ชั่วโมง  
26 ขอนแก่น จุดจอดนาหนองทุ่ม 0 ชั่วโมง  
27 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2) 6 ชั่วโมง