โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

อีสานทัวร์

เส้นทาง : ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2) 0 ชั่วโมง  
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 1 ชั่วโมง  45 นาที
5 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 2 ชั่วโมง  
6 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 4 ชั่วโมง  
8 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 4 ชั่วโมง  10 นาที
9 เพชรบูรณ์ จุดจอดบ้านแยง 4 ชั่วโมง  50 นาที
10 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 5 ชั่วโมง  30 นาที
11 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 6 ชั่วโมง  50 นาที
13 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 7 ชั่วโมง  
14 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 7 ชั่วโมง  20 นาที
15 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 8 ชั่วโมง  
16 ตาก บ้านตาก 8 ชั่วโมง  20 นาที
17 ตาก ปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 8 ชั่วโมง  45 นาที
18 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 9 ชั่วโมง  5 นาที
19 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 9 ชั่วโมง  35 นาที
20 ลำปาง จุดจอด อ.สบปราบ 10 ชั่วโมง  30 นาที
21 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 11 ชั่วโมง  
22 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 11 ชั่วโมง  50 นาที
23 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 12 ชั่วโมง  
24 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 12 ชั่วโมง  40 นาที