โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

อีสานทัวร์

เส้นทาง : เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง  1 นาที
3 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สบปราบ 0 ชั่วโมง  
7 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 3 ชั่วโมง  
8 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 3 ชั่วโมง  20 นาที
9 ตาก ปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 3 ชั่วโมง  40 นาที
10 ตาก บ้านตาก 3 ชั่วโมง  50 นาที
11 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 4 ชั่วโมง  
12 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 4 ชั่วโมง  30 นาที
13 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 4 ชั่วโมง  40 นาที
14 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 5 ชั่วโมง  
15 สุโขทัย จุดจอดบ้านกง 0 ชั่วโมง  
16 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  50 นาที
17 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 7 ชั่วโมง  
18 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
19 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 6 ชั่วโมง  20 นาที
20 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 6 ชั่วโมง  30 นาที
21 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 8 ชั่วโมง  
22 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.เขาค้อ 0 ชั่วโมง  
23 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 8 ชั่วโมง  30 นาที
24 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 9 ชั่วโมง  
25 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 0 ชั่วโมง  
26 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 0 ชั่วโมง  
27 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง  
28 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 11 ชั่วโมง  
29 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง  
30 ขอนแก่น จุดจอด ต.หนองแก 11 ชั่วโมง  20 นาที
31 ขอนแก่น จุดจอดบ้าน48-50-52 0 ชั่วโมง  
32 ขอนแก่น แยก อ.ภูเวียง 0 ชั่วโมง  
33 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 12 ชั่วโมง  
34 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านฝาง 0 ชั่วโมง  
35 ขอนแก่น จุดจอด ต.บ้านทุ่ม 0 ชั่วโมง  
36 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2) 12 ชั่วโมง  40 นาที
37 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 12 ชั่วโมง  40 นาที