โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

จิรัฐกาล-เขมราฐ

เส้นทาง : ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดปากแซง
2 อุบลราชธานี จุดจอด อ.โพธิ์ไทร 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหัวนา 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 1 ชั่วโมง  
5 อุบลราชธานี จุดจอด อ.หนองผือ 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ประทุมราช 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 3 ชั่วโมง  
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 3 ชั่วโมง  40 นาที
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง  
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  30 นาที