โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

จิรัฐกาล-เขมราฐ

เส้นทาง : กรุงเทพ-ปากแซง(เสริมพิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุบลราชธานี จุดจอด อ.โพธิ์ไทร 11 ชั่วโมง  
4 อุบลราชธานี จุดจอดปากแซง 11 ชั่วโมง  30 นาที