โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

กรุงสยามทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพ-สุราษฎร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 14 ชั่วโมง  
3 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง  
4 ชุมพร จุดจอด บ้านเขาปีบ 0 ชั่วโมง  
5 ชุมพร จุดจอด อ.สวี 0 ชั่วโมง  
6 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
7 ชุมพร จุดจอดแยกท่าแซะ 0 ชั่วโมง  
8 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 10 ชั่วโมง