โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

กรุงสยามทัวร์

เส้นทาง : สุราษฎร์-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
2 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
3 ชุมพร จุดจอด อ.สวี 0 ชั่วโมง  
4 ชุมพร จุดจอด บ้านเขาปีบ 0 ชั่วโมง  
5 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง  
6 ชุมพร จุดจอดแยกท่าแซะ 0 ชั่วโมง  
7 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 10 ชั่วโมง