โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : ทับปุด-พังงา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง  55 นาที
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 7 ชั่วโมง  15 นาที
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 7 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง  
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 0 ชั่วโมง  
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง  
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 0 ชั่วโมง  
10 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 10 ชั่วโมง  20 นาที
11 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 11 ชั่วโมง  
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 0 ชั่วโมง  
13 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง  
14 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง