โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง  55 นาที
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 7 ชั่วโมง  
4 ระนอง จุดจอด อ.กะเปอร์ 9 ชั่วโมง  30 นาที
5 กรุงเทพมหานคร สุขสำราญ 0 ชั่วโมง  
6 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 10 ชั่วโมง  25 นาที
7 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 10 ชั่วโมง  35 นาที
8 พังงา จุดจอด อ.กะปง 10 ชั่วโมง  45 นาที
9 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 11 ชั่วโมง