โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 5 ชั่วโมง  55 นาที
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 7 ชั่วโมง  
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง  20 นาที
6 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 9 ชั่วโมง  
7 สุราษฎร์ธานี ราชภัฎสุราษฎร์ 9 ชั่วโมง  10 นาที
8 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสอนคนตาบอด 9 ชั่วโมง  10 นาที
9 สุราษฎร์ธานี ซอย10 9 ชั่วโมง  15 นาที
10 กรุงเทพมหานคร ศูนย์มะเร็ง 0 ชั่วโมง  
11 สุราษฎร์ธานี ทุ่งเตา 9 ชั่วโมง  15 นาที
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 9 ชั่วโมง  30 นาที
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 9 ชั่วโมง  40 นาที
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 9 ชั่วโมง  45 นาที
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 9 ชั่วโมง  50 นาที
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 10 ชั่วโมง  
17 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 11 ชั่วโมง  20 นาที
18 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 12 ชั่วโมง  30 นาที
19 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 13 ชั่วโมง