โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาเดิม 0 ชั่วโมง  
3 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 0 ชั่วโมง  
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 0 ชั่วโมง  
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 0 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 0 ชั่วโมง  
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 0 ชั่วโมง  
8 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง  
9 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  
10 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง