โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
2 พังงา จุดจอด อ.กะปง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 ระนอง จุดจอด อ.กะเปอร์ 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 5 ชั่วโมง  
7 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง  
8 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง  30 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 11 ชั่วโมง