โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 กระบี่ จุดจอดลิกไนท์ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ชัยบุรี 1 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดควนสว่าง 1 ชั่วโมง  10 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 1 ชั่วโมง  20 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดหน้าควน 1 ชั่วโมง  30 นาที
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเคียนซา 1 ชั่วโมง  40 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 11 ชั่วโมง