โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 0 ชั่วโมง  
3 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง  
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง  
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 9 ชั่วโมง  20 นาที
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 9 ชั่วโมง  30 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 9 ชั่วโมง  40 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ชัยบุรี 10 ชั่วโมง  30 นาที
9 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 10 ชั่วโมง  40 นาที
10 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 10 ชั่วโมง  50 นาที
11 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 11 ชั่วโมง