โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 0 ชั่วโมง  
3 กระบี่ พรุดินนา 0 ชั่วโมง  
4 กระบี่ จุดจอด อ.ลำทับ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 2 ชั่วโมง  
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดยางอุง 2 ชั่วโมง  40 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 3 ชั่วโมง  
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาเดิม 3 ชั่วโมง  
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง