โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอดบ้านทุ่ง 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 2 ชั่วโมง  
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 2 ชั่วโมง  
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 2 ชั่วโมง  20 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง