โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม - กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง  
3 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 7 ชั่วโมง  15 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 8 ชั่วโมง  20 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 8 ชั่วโมง  45 นาที
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ 9 ชั่วโมง  30 นาที
9 กระบี่ จุดจอด อ.ลำทับ 10 ชั่วโมง  30 นาที
10 กระบี่ พรุดินนา 19 ชั่วโมง  30 นาที
11 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 10 ชั่วโมง  35 นาที
12 กระบี่ บางผึ้ง 10 ชั่วโมง  45 นาที
13 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 10 ชั่วโมง  50 นาที
14 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 11 ชั่วโมง