โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : กระบี่-โคราช

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 0 ชั่วโมง  
3 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 0 ชั่วโมง  
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ชัยบุรี 0 ชั่วโมง  
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 0 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง  
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 0 ชั่วโมง  
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาเดิม 0 ชั่วโมง  
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดโคอ๊อฟ 0 ชั่วโมง  
10 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง  
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกประจวบ 0 ชั่วโมง  
12 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 0 ชั่วโมง  
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง