โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : กระบี่-โคราช (อ่าวลึก)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  
3 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง  
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 0 ชั่วโมง  
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 0 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 0 ชั่วโมง  
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 0 ชั่วโมง  
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 0 ชั่วโมง  
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดโคอ๊อฟ 0 ชั่วโมง  
10 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง  
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง  
12 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 0 ชั่วโมง  
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง