โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก - กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 5 ชั่วโมง  55 นาที
3 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 6 ชั่วโมง  30 นาที
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 6 ชั่วโมง  40 นาที
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 7 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาเดิม 9 ชั่วโมง  15 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 9 ชั่วโมง  40 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 9 ชั่วโมง  45 นาที
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 9 ชั่วโมง  50 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 10 ชั่วโมง  
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 10 ชั่วโมง  10 นาที
12 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 10 ชั่วโมง  20 นาที
13 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 10 ชั่วโมง  30 นาที
14 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 11 ชั่วโมง