โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

เส้นทาง : สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง  
3 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกสวี 0 ชั่วโมง  
5 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 9 ชั่วโมง  10 นาที
6 สุราษฎร์ธานี ราชภัฎสุราษฎร์ 9 ชั่วโมง  10 นาที
7 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสอนคนตาบอด 9 ชั่วโมง  10 นาที
8 สุราษฎร์ธานี ซอย10 9 ชั่วโมง  15 นาที
9 สุราษฎร์ธานี ทุ่งเตา 9 ชั่วโมง  15 นาที
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 9 ชั่วโมง  40 นาที
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 9 ชั่วโมง  45 นาที
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกชัยบุรี 12 ชั่วโมง  
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 12 ชั่วโมง  
15 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 12 ชั่วโมง  
16 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 13 ชั่วโมง  
17 กระบี่ จุดจอดบ้านทุ่ง 0 ชั่วโมง  
18 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง