โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

โลตัสพิบูลทัวร์

เส้นทาง : บ้านแพง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม จุดจอด อ.บ้านแพง
2 นครพนม จุดจอดดงบัง 0 ชั่วโมง  
3 บึงกาฬ จุดจอดบึงโขงหลง 0 ชั่วโมง  
4 บึงกาฬ จุดจอดเซกา 0 ชั่วโมง  
5 สกลนคร จุดจอดหนองหิ้ง 0 ชั่วโมง  
6 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 0 ชั่วโมง  
7 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 0 ชั่วโมง  
8 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 0 ชั่วโมง  
9 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 0 ชั่วโมง  
10 สกลนคร จุดจอดวาริช 0 ชั่วโมง  
11 สกลนคร จุดจอดคำบิด 0 ชั่วโมง  
12 อุดรธานี จุดจอดดงกลาง 0 ชั่วโมง  
13 อุดรธานี จุดจอดคำยาง 0 ชั่วโมง  
14 อุดรธานี จุดจอด อ.วังสามหมอ 0 ชั่วโมง  
15 อุดรธานี จุดจอด อ.ศรีธาตุ 0 ชั่วโมง  
16 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 0 ชั่วโมง  
17 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 0 ชั่วโมง  
18 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 0 ชั่วโมง  
19 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  
20 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง  
21 นครราชสีมา จุดจอดปั๊ม ปตท.ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
22 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง