โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

โลตัสพิบูลทัวร์

เส้นทาง : นครพนม-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
2 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 0 ชั่วโมง  
3 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 0 ชั่วโมง  
4 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 0 ชั่วโมง  
5 ขอนแก่น รพ.ศรีฯ 0 ชั่วโมง  
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง  
8 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  
9 นครราชสีมา จุดจอดปั๊ม ปตท.ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
10 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง  
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง