โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นครบริการขนส่ง

เส้นทาง : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
2 นครศรีธรรมราช จุดจอดหัวถนน 0 ชั่วโมง  
3 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง  
4 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดตลาดกะปาง 0 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช บางขัน 0 ชั่วโมง  
7 กระบี่ จุดจอด อ.ลำทับ 0 ชั่วโมง  
8 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 4 ชั่วโมง  
9 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 0 ชั่วโมง  
10 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง  
11 กระบี่ จุดจอดหนองหลุมพอ 0 ชั่วโมง  
12 กระบี่ จุดจอดบ้านกลาง 0 ชั่วโมง  
13 กระบี่ จุดจอดบ้านนพ 0 ชั่วโมง  
14 กระบี่ จุดจอดบ้านทุ่ง 0 ชั่วโมง  
15 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  
16 กระบี่ จุดจอดนาเหนือ 0 ชั่วโมง  
17 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 0 ชั่วโมง  
18 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 0 ชั่วโมง  
19 พังงา บขส. โคกกลอย 0 ชั่วโมง  
20 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 5 ชั่วโมง  20 นาที