โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นครบริการขนส่ง

เส้นทาง : หาดใหญ่-นครศรีฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
2 สงขลา จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย 0 ชั่วโมง  
3 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 0 ชั่วโมง  
4 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  
5 สงขลา จุดจอด ต.บ่อแดง 0 ชั่วโมง  
6 สงขลา จุดจอดบ่อด่าน 0 ชั่วโมง  
7 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง  
8 สงขลา จุดจอด ชุมพล 0 ชั่วโมง  
9 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง  
10 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 0 ชั่วโมง  
11 สงขลา จุดจอดหัวถิ่น 0 ชั่วโมง  
12 สงขลา จุดจอดรับแพรก 0 ชั่วโมง  
13 สงขลา จุดจอดท่าบอน 0 ชั่วโมง  
14 สงขลา จุดจอดหัวคุ้ง 0 ชั่วโมง  
15 สงขลา จุดจอดศาลาหลวง 0 ชั่วโมง  
16 นครศรีธรรมราช จุดจอดชี้นาค 0 ชั่วโมง  
17 นครศรีธรรมราช จุดจอดป้ายบัว 0 ชั่วโมง  
18 นครศรีธรรมราช จุดจอดท่าเข็น 0 ชั่วโมง  
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดปากระวะ 0 ชั่วโมง  
20 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 0 ชั่วโมง  
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดดอนแค 0 ชั่วโมง  
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดปากคลอง 0 ชั่วโมง  
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดการะเกด 0 ชั่วโมง  
24 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง  
25 นครศรีธรรมราช จุดจอดหนองหม้อ 0 ชั่วโมง  
26 นครศรีธรรมราช จุดจอดสระไคร 0 ชั่วโมง  
27 นครศรีธรรมราช จุดจอดชะเมา 0 ชั่วโมง  
28 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 2 ชั่วโมง  30 นาที