โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นครบริการขนส่ง

เส้นทาง : นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
2 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร หัวอิฐ 0 ชั่วโมง  
3 นครศรีธรรมราช จุดจอดจันดี 0 ชั่วโมง  
4 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง  
5 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 0 ชั่วโมง  
6 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง