โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นครบริการขนส่ง

เส้นทาง : นครศรีฯ-ทุ่งสง-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
2 นครศรีธรรมราช จุดจอดหัวถนน 0 ชั่วโมง  
3 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง  
4 นครศรีธรรมราช บางขัน 0 ชั่วโมง  
5 กระบี่ จุดจอด อ.ลำทับ 0 ชั่วโมง  
6 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง