โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นครบริการขนส่ง

เส้นทาง : กระบี่ - เขาพนม - ทุ่งใหญ่ - ทุ่งสง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 0 ชั่วโมง  
3 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง  
4 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง