โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นครบริการขนส่ง

เส้นทาง : นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
2 นครศรีธรรมราช จุดจอดลานสกา 0 ชั่วโมง  
3 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านนา 0 ชั่วโมง  
4 นครศรีธรรมราช จุดจอดคลองงา 0 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดมะนาวหวาน 0 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดจันดีบ้าน 0 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดช้างกลาง 0 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดจันดี 0 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดสามแยก ฉ.ก 0 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง  
11 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง  
12 กระบี่ จุดจอดบ้านม่วงเอน 0 ชั่วโมง  
13 กระบี่ จุดจอดสินปุน 0 ชั่วโมง  
14 กระบี่ จุดจอดห้วยสาร 0 ชั่วโมง  
15 กระบี่ จุดจอดอ่างน้ำ 0 ชั่วโมง  
16 กระบี่ จุดจอดทุ่งปรือ 0 ชั่วโมง  
17 กระบี่ จุดจอดบกห้อง 0 ชั่วโมง  
18 กระบี่ จุดจอดพรุเตียว 0 ชั่วโมง  
19 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 0 ชั่วโมง  
20 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 0 ชั่วโมง  
21 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง  
22 กระบี่ จุดจอดหนองหลุมพอ 0 ชั่วโมง  
23 กระบี่ จุดจอดบ้านนพ 0 ชั่วโมง  
24 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  
25 กระบี่ จุดจอดนาเหนือ 0 ชั่วโมง  
26 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 0 ชั่วโมง  
27 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 0 ชั่วโมง  
28 พังงา บขส. โคกกลอย 0 ชั่วโมง  
29 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 5 ชั่วโมง