โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นครบริการขนส่ง

เส้นทาง : ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2 พังงา บขส. โคกกลอย 0 ชั่วโมง  
3 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 0 ชั่วโมง  
4 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 0 ชั่วโมง  
5 พังงา จุดจอดแยกนาเหนือ 0 ชั่วโมง  
6 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  
7 กระบี่ จุดจอดบ้านกลาง 0 ชั่วโมง  
8 กระบี่ จุดจอดบ้านทุ่ง 0 ชั่วโมง  
9 กระบี่ จุดจอดหนองหลุมพอ 0 ชั่วโมง  
10 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง  
11 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 0 ชั่วโมง  
12 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 0 ชั่วโมง  
13 กระบี่ ห้วยน้ำขาว 0 ชั่วโมง  
14 กระบี่ คลองพล 0 ชั่วโมง  
15 กระบี่ ทรายขาว 0 ชั่วโมง  
16 ตรัง จุดจอดควนกุน 0 ชั่วโมง  
17 ตรัง คลองชี 0 ชั่วโมง  
18 ตรัง นาวง 0 ชั่วโมง  
19 ตรัง ต้นโพธิ์ 0 ชั่วโมง  
20 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 0 ชั่วโมง  
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดห้วยนาง 0 ชั่วโมง  
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนเมา 0 ชั่วโมง  
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 0 ชั่วโมง  
24 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง  
25 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 5 ชั่วโมง  20 นาที