โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นครบริการขนส่ง

เส้นทาง : ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2 พังงา บขส. โคกกลอย 0 ชั่วโมง  
3 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 0 ชั่วโมง  
4 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 0 ชั่วโมง  
5 พังงา จุดจอดแยกนาเหนือ 0 ชั่วโมง  
6 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  
7 กระบี่ จุดจอดหนองหลุมพอ 0 ชั่วโมง  
8 กระบี่ จุดจอดบ้านนพ 0 ชั่วโมง  
9 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง  
10 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 0 ชั่วโมง  
11 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 0 ชั่วโมง  
12 กระบี่ จุดจอด อ.เขาพนม 0 ชั่วโมง  
13 กระบี่ จุดจอดพรุเตียว 0 ชั่วโมง  
14 กระบี่ จุดจอดบกห้อง 0 ชั่วโมง  
15 กระบี่ จุดจอดทุ่งปรือ 0 ชั่วโมง  
16 กระบี่ จุดจอดอ่างน้ำ 0 ชั่วโมง  
17 กระบี่ จุดจอดห้วยสาร 0 ชั่วโมง  
18 กระบี่ จุดจอดสินปุน 0 ชั่วโมง  
19 กระบี่ จุดจอดบ้านม่วงเอน 0 ชั่วโมง  
20 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง  
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดหนองดี 0 ชั่วโมง  
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดสามแยก ฉ.ก 0 ชั่วโมง  
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดจันดี 0 ชั่วโมง  
24 นครศรีธรรมราช จุดจอดช้างกลาง 0 ชั่วโมง  
25 นครศรีธรรมราช จุดจอดนาวา 0 ชั่วโมง  
26 นครศรีธรรมราช จุดจอดจันดีบ้าน 0 ชั่วโมง  
27 นครศรีธรรมราช จุดจอดมะนาวหวาน 0 ชั่วโมง  
28 นครศรีธรรมราช จุดจอดคลองงา 0 ชั่วโมง  
29 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านนา 0 ชั่วโมง  
30 นครศรีธรรมราช จุดจอดลานสกา 0 ชั่วโมง  
31 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 5 ชั่วโมง