โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นครบริการขนส่ง

เส้นทาง : สงขลา-นครศรีฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 สงขลา จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย 0 ชั่วโมง  
3 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 0 ชั่วโมง  
4 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  
5 สงขลา จุดจอด ต.บ่อแดง 0 ชั่วโมง  
6 สงขลา จุดจอดบ่อด่าน 0 ชั่วโมง  
7 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง  
8 สงขลา จุดจอด ชุมพล 0 ชั่วโมง  
9 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง  
10 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 0 ชั่วโมง  
11 สงขลา จุดจอดหัวถิ่น 0 ชั่วโมง  
12 สงขลา จุดจอดหัวถิ่น 0 ชั่วโมง  
13 สงขลา จุดจอดรับแพรก 0 ชั่วโมง  
14 สงขลา จุดจอดท่าบอน 0 ชั่วโมง  
15 สงขลา จุดจอดหัวคุ้ง 0 ชั่วโมง  
16 สงขลา จุดจอดศาลาหลวง 0 ชั่วโมง  
17 นครศรีธรรมราช จุดจอดชี้นาค 0 ชั่วโมง  
18 นครศรีธรรมราช จุดจอดป้ายบัว 0 ชั่วโมง  
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดท่าเข็น 0 ชั่วโมง  
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดท่าเข็น 0 ชั่วโมง  
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดปากระวะ 0 ชั่วโมง  
22 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 0 ชั่วโมง  
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดดอนแค 0 ชั่วโมง  
24 นครศรีธรรมราช จุดจอดปากคลอง 0 ชั่วโมง  
25 นครศรีธรรมราช จุดจอดการะเกด 0 ชั่วโมง  
26 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง  
27 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง  
28 นครศรีธรรมราช จุดจอดหนองหม้อ 0 ชั่วโมง  
29 นครศรีธรรมราช จุดจอดสระไคร 0 ชั่วโมง  
30 นครศรีธรรมราช จุดจอดชะเมา 0 ชั่วโมง  
31 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 2 ชั่วโมง