โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นครศรีร่มเย็นทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 7 ชั่วโมง  
3 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 7 ชั่วโมง  10 นาที
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกท่าชนะ 7 ชั่วโมง  15 นาที
5 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 7 ชั่วโมง  35 นาที
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดกองบิน 7 ชั่วโมง  40 นาที
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกพุนพิน 7 ชั่วโมง  45 นาที
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกหนองขรี 7 ชั่วโมง  50 นาที
9 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 8 ชั่วโมง