โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นวนครทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น จุดจอด อ.แวงใหญ่ 5 ชั่วโมง  30 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.ชนบท 6 ชั่วโมง  
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.มัญจาคีรี 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอด ต.ท่าศาลา 6 ชั่วโมง  40 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.พระยืน 7 ชั่วโมง  
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง  30 นาที