โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นวนครทัวร์

เส้นทาง : ขอนแก่น-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
2 ขอนแก่น จุดจอด อ.พระยืน 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอด ต.ท่าศาลา 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.มัญจาคีรี 1 ชั่วโมง  
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.ชนบท 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.แวงใหญ่ 2 ชั่วโมง  
7 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง