โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

คิงส์ด้อมทัวร์

เส้นทาง : พิจิตร-พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร
2 พิจิตร จุดจอดเกาะลาว 0 ชั่วโมง  
3 พิจิตร จุดจอดคงชะพลู 0 ชั่วโมง  
4 พิจิตร วังกระดี่ทอง 0 ชั่วโมง  
5 พิจิตร จุดจอดคลองโนน 0 ชั่วโมง  
6 พิจิตร จุดจอดหนองไผ่ล้อม 0 ชั่วโมง  
7 พิจิตร จุดจอดอำเภอสามง่าม 0 ชั่วโมง  
8 พิจิตร จุดจอดบ้านไร่ 0 ชั่วโมง  
9 พิจิตร จุดจอดหลังถนน 0 ชั่วโมง  
10 พิจิตร จุดจอดบ้านนา 0 ชั่วโมง  
11 พิจิตร จุดจอดบ้านปลวกสูง 0 ชั่วโมง  
12 พิจิตร จุดจอด อ.วชิระ 0 ชั่วโมง  
13 พิจิตร จุดจอดโนนทอง 0 ชั่วโมง  
14 พิจิตร โรงเรียนวชิรบารมี 0 ชั่วโมง  
15 พิจิตร จุดจอดยางนกทูง 0 ชั่วโมง  
16 พิจิตร จุดจอดไหล่โก 0 ชั่วโมง  
17 พิจิตร จุดจอดบัวยาง 0 ชั่วโมง  
18 พิจิตร จุดจอดต้นประดู่ 0 ชั่วโมง  
19 พิจิตร จุดจอดหนองหลุม 0 ชั่วโมง  
20 พิจิตร จุดจอดหนองนา 0 ชั่วโมง  
21 พิษณุโลก จุดจอดบ่อทอง 0 ชั่วโมง  
22 พิษณุโลก หนองเต่าดำ 0 ชั่วโมง  
23 พิษณุโลก จุดจอดวังเป็ด 0 ชั่วโมง  
24 พิษณุโลก จุดจอดวังดาน 0 ชั่วโมง  
25 พิษณุโลก จุดจอดคลองหนองเหล็ก 0 ชั่วโมง  
26 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 0 ชั่วโมง  
27 พิษณุโลก จุดจอดแยก อ.บางระกำ 0 ชั่วโมง  
28 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง