โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

คิงส์ด้อมทัวร์

เส้นทาง : ชนแดน-พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.ชนแดน
2 เพชรบูรณ์ จุดจอด ท่าข้าม 0 ชั่วโมง  
3 เพชรบูรณ์ จุดจอด ตะกุดไร ตะกุดจั่น 0 ชั่วโมง  
4 เพชรบูรณ์ จุดจอด ตะกุดไร ตะกุดจั่น 0 ชั่วโมง  
5 เพชรบูรณ์ จุดจอด ดงขุย 0 ชั่วโมง  
6 เพชรบูรณ์ จุดจอด กม.28 0 ชั่วโมง  
7 พิจิตร จุดจอดเขาทราย 0 ชั่วโมง  
8 พิจิตร จุดจอดวังหินเพลิง 0 ชั่วโมง  
9 พิจิตร จุดจอดวังแดง 0 ชั่วโมง  
10 พิจิตร จุดจอดจิตเสือเต้น 0 ชั่วโมง  
11 พิจิตร จุดจอดนิคม 0 ชั่วโมง  
12 พิจิตร จุดจอดหนองขนาก 0 ชั่วโมง  
13 พิจิตร เขาตะพานนาก 0 ชั่วโมง  
14 พิจิตร จุดจอดไดน้ำขุ่น 0 ชั่วโมง  
15 พิจิตร จุดจอดหนองลากฆ้อน 0 ชั่วโมง  
16 พิจิตร จุดจอดหัวดง 0 ชั่วโมง  
17 พิจิตร จุดจอดยางสามต้น 0 ชั่วโมง  
18 พิจิตร จุดจอดบ่อแต้ 0 ชั่วโมง  
19 พิจิตร จุดจอดหนองพระ 0 ชั่วโมง  
20 พิจิตร จุดจอดวังทรายพูน 0 ชั่วโมง  
21 พิจิตร จุดจอดหนองปลาไหล 0 ชั่วโมง  
22 พิษณุโลก จุดจอดห้วยไม้ตัด 0 ชั่วโมง  
23 พิษณุโลก จุดจอดถ้ำคะนอง 0 ชั่วโมง  
24 พิษณุโลก จุดจอดสากเหล็ก 0 ชั่วโมง  
25 พิษณุโลก ท่าพิกุล 0 ชั่วโมง  
26 พิษณุโลก หนองกด 0 ชั่วโมง  
27 พิษณุโลก จุดจอดดงหมี 0 ชั่วโมง  
28 พิษณุโลก วัดใหม่ไพรมณี 0 ชั่วโมง  
29 พิษณุโลก โคกสนั่น 0 ชั่วโมง  
30 พิษณุโลก จุดจอดวัดตายม 0 ชั่วโมง  
31 พิษณุโลก จุดจอดหนองบัว 0 ชั่วโมง  
32 พิษณุโลก จุดจอดเจริญผล 0 ชั่วโมง  
33 พิษณุโลก จุดจอดหนองพระ 0 ชั่วโมง  
34 พิษณุโลก จุดจอดแม่ระกา 0 ชั่วโมง  
35 พิษณุโลก จุดจอดสะเดา 0 ชั่วโมง  
36 พิษณุโลก จุดจอด ก.ม 10 0 ชั่วโมง  
37 พิษณุโลก จุดจอดกกไม้แดง 0 ชั่วโมง  
38 พิษณุโลก จุดจอดดินทอง 0 ชั่วโมง  
39 พิษณุโลก จุดจอดซำเตย 0 ชั่วโมง  
40 พิษณุโลก จุดจอดหนองอาหาร 0 ชั่วโมง  
41 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง  
42 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง